Založ si blog

Potulky XXV – Kláštor a kostol v Hronskom Beňadiku

1 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 26 - 4.7.2015Keby sme vedeli o svojej zemi len toľko, ako sme si stačili v rýchlosti naštudovať o mieste svojej budúcej dovolenky, boli by sme zemou najuvedomelejších občanov.2 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 13 - 4.7.2015…náš dejepis pre základné školy, ktorý nás učí od útleho veku akých panovníkov malo Anglicko, alebo Francúzsko, kedy sa narodili, kedy zomreli a ako dlho vládli, kto bola ich rodina a kto ich odstránil, ako sa spájali panovnícke rody v Španielsku s inými v Rakúsku, alebo Rusku, poznáme mená celej monarchistickej dynastie, vieme snáď všetko o nástenných maľbách v Altamire, alebo Lascaux, sú nám jasné záhadné kamene v Stonehenge, učili sme sa pôdorysy chrámov v Chartres i v Kolíne nad Rýnom s ich históriou, vieme čo vytvorili Filippo Brunelleschi a Michelangelo, takmer naspamäť vieme opísať námestie sv. Petra v Ríme aj zámky Versailles, o Zimnom paláci v Petrohrade sme sa učili, keď sme ešte snáď ani nevedeli čítať, vieme kedy boli založené mestá na novom, ukradnutom kontinente, len akosi nevieme zhola nič o histórii svojej rodnej dediny, alebo mestečka.3 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 12 - 4.7.2015Pred mnohými rokmi sme cestovali s mojím priateľom, výtvarníkom Ferom Guldanom cez Nitru smerom k Žiaru nad Hronom a po ceste sme sa zastavili v Hronskom Beňadiku. „Ukážem ti židovský cintorín. Ak ho nájdeme“ povedal vtedy nie veľmi presvedčivo. Našli sme ho po chvíľke hľadania nad cestou, zarastený, zanedbaný, ale s úžasnou vôňou kliatby zabudnutých. Sťahovali sme popínavé chápadlá rastlín obtočené okolo hrobových kameňov a prechádzali prstami tajomnom hebrejských znakov. Na priblíženie impozantnosti kláštora a kostola nad obcou už akosi vtedy neostal čas.4 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 9 - 4.7.2015 Potom, neskôr som sa tu zastavil ešte niekoľko krát a do tohto historického monumentálna som sa akosi nemohol dostať. Až v lete som si obnovil spomienky z interiérov chrámu, spomienky ešte zo štúdií, keď sme sa tu zastavili s naším profesorom po niektorom semestri. Opäť sme prechádzali pod klenbou prežiareného lístia aleje mohutných gaštanov, opäť sme stáli pred impozantnosťou portálu kostola Panny Márie s sv. Benedikta kláštorného komplexu v Hronskom Beňadiku. A opäť sme sa nemohli dostať do šera chrámu. Mohutná brána bola zatvorená a s pocitom skľučujúcej bezmocnosti som stláčal krásne kovanú kľučku. Nič.5 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 3 - 4.7.2015 Chvíľu sme tak trochu bezradne prešľapovali pred majestátnosťou dvojvežia a nepreniknuteľnosťou hrubých múrov kláštora a potom sme, pokorení, zvolili iný postup a po chodníku okolo robustných oporných stĺpov kostola obchádzali celú tu grandióznosť meniacu sa vekmi. Keď sme tu kdesi sedeli pred časmi s profesorom Kahounom, hovoril nám povesť o založení benediktínskeho kláštora. Alebo nám ju nehovoril a len ja som si to minulo takto znova vytiahol zo slojov spomienok ?6 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 14 - 4.7.2015Počiatky kláštora v Hronskom Beňadiku siahajú do obdobia boja o uhorský trón medzi kráľom Šalamúnom a jeho bratrancom, nitrianskym vojvodom Gejzom. Roku 1074 pri Mogyoróde došlo medzi nimi k rozhodujúcej bitke, z ktorej vyšiel ako víťaz Gejza a stal sa novým uhorským kráľom. Po tejto bitke, aby si oddýchol a načerpal nové sily, vydal sa na poľovačku do Tekovskej župy. Jedného večera sa so svojou družinou utáboril v hustom lese v údolí Hrona, na mieste, kde sa nad riekou dvíhali strmé skaly.7 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 15 - 4.7.2015 V akejsi štrbine v týchto skalách zbadal kráľ zvláštne svetlo a rozhodol sa ho preskúmať. Keď podišiel bližšie, uvidel pustovníka, zahĺbeného v modlitbe, a aké bolo jeho prekvapenie, keď v tomto pustovníkovi spoznal svojho porazeného nepriateľa – Šalamúna, ktorý sa tu kajal za svoje hriechy. Tento obraz hlboko otriasol Gejzovým srdcom a pod jeho dojmom sa kráľ rozhodol postaviť na tomto mieste kláštor.8 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 29 - 4.7.2015Presnejšie a hodnovernejšie údaje nám však poskytuje jeho zakladacia listina, ktorú spomínaný kráľ Gejza vydal roku 1075. Na základe tejto listiny predpokladáme, že k rozhodnutiu vybudovať na tomto mieste kláštor dospel Gejza ešte pred svojím nástupom na trón, v časoch, keď bol nitrianskym údelným vojvodom.9 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 4 - 4.7.2015Z jej textu totiž vyplýva, že v čase jej vydania tu určite stál prinajmenšom kostol, zasvätený sv. Benediktovi. Podľa výsledkov archeologického výskumu, ktorý sa tu uskutočnil v 80. rokoch 19. storočia, išlo o trojloďovú románsku stavbu s dvoma vežami, ktorá zaberala strednú a južnú loď dnešného kostola a časť priľahlého krídla ambitu. Predpokladáme preto, že so stavbou kostola sa začalo niekedy po roku 1064. Z uvedeného ďalej vyplýva, že ako prvý bol pravdepodobne postavený kostol a so stavbou kláštora sa začalo až neskôr. 10 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 5 - 4.7.2015Okrem informácie o založení kláštora obsahuje spomínaná listina súpis majetkov, ktorými ho kráľ veľmi štedro obdaroval. Bola to predovšetkým pôda, ktorej najväčšia časť sa nachádzala v Tekovskej župe. Všetky majetky ležali na území Nitrianska a Biharska, teda v tých častiach kráľovstva, ktoré Gejza spravoval ešte ako údelné knieža. Kráľ udelil opátstvu tiež právo vyberať mýto z dreva, prepravovaného po rieke Hron, ako aj mýto z prepravy tovaru po viacerých riekach mimo územia Slovenska a z niekoľkých uhorských trhov. 11 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 6 - 4.7.2015Zachované pramene nám umožňujú súvislejšie sledovať dejiny kláštora a jeho vzrastajúci význam až od 13. storočia. Na jeho začiatku sa stretávame s opátom Ivom, ktorý zabezpečil potvrdenie majetkových práv opátstva pápežom Inocentom III. Búrlivé časy, ktoré nastali po príchode Turkov a obsadení veľkej časti kráľovstva, zanechali stopy aj na stavbe kláštora v Hronskom Beňadiku. 12 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 7 - 4.7.2015V tom čase (oficiálne od roku 1565) už kláštor nebol sídlom benediktínskeho opátstva, ale majetkom Ostrihomskej kapituly. Ďalšou pohromou, ktorá kláštor stihla, bol požiar, ktorý sa rozšíril z dediny 31. júla 1881. Škody, ktoré tento požiar spôsobil, boli obrovské a muselo sa začať s ďalšou veľkou rekonštrukciou. Oltáre boli prenesené do rôznych iných kostolov a ďalšie pamiatky skončili v arcibiskupskom múzeu v Ostrihome.14 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 8 - 4.7.2015A tak dnes môžeme v kostole z jeho pôvodného gotického zariadenia vidieť iba tri sochy – sv. Benedikta, Scholastiky a Panny Márie a korpus Krista na Kríži s pohyblivými ramenami. Za pozornosť však stoja aj dva predmety, ktoré sa nachádzali ešte v románskej bazilike, ktorá tu stála pred gotickým kostolom. Je to krstiteľnica z pieskovca, ozdobená rezbami, a drevený kríž, ktorý visí na víťaznom oblúku klenby.
Toľko z http://www.viabenedictina.eu/sk/hronsky-benadik-115 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 11 - 4.7.2015To sme už sedeli v lavici kostola. Akosi sme si neuvedomili ešte vonku, že čas na otvorenie pre turistov nedozrel, ale keď sme obišli celý objekt, pred bránou stála mladá dáma opretá o bicykel a každú chvíľu nahliadala medzi štrbiny drevenej brány kláštora a pokúšala sa telefonovať.16 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 1 - 4.7.2015 „Už by mal každú chvíľu prísť“ opakovala tak akosi do neurčita. Asi nám všetkým čo sme čakali. Pri nás postávali mladí ľudia s dieťaťom z Čiech, ktorí sa ešte pred chvíľou hrali pri dolnej bráne, ale asi pocítiac čas, prišli ku kostolu. „Vy ste sprievodkyňa ?“ opýtal som sa opatrne mladej majiteľky bicykla. „No tak akosi, vlastne len zastupujem a správca mi už mal priniesť kľúče a niet ho“ ukázala na telefón a bezradne roztiahla ruky.17 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 43 - 4.7.2015 Ale vtedy sa pootvorili dvere na kláštornej bráne a akási ruka vystrčila do priestoru zväzok kľúčov. Potom zaštrngali v kostolnej bráne a oviala nás vôňa kadidla, histórie stáročí a chlad kamenných stien. Šero kostolných lodí baziliky pretínali lúče prechádzajúce cez vitrážove okná a vytvárali farebné obrazce na dlažbe kostola a na gotike, renesancii i baroku vo vzájomnom súžití a prelínaní sa.18 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 18 - 4.7.2015 Prešli sme ešte pod gotickými rebrami krížových chodieb kláštora do rajskej záhrady. Tu sme opäť stáli pred tichou monumentalitou celého komplexu, ktorou prechádzali stáročia dramatické dejiny našej zeme. A potom opäť vonku, pomaly od brány pod zelenou strechou gaštanov dolu kopcom.19 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 16 - 4.7.2015Chceli sme ešte na chvíľu vstrebávať to prežité pri pohľade na celok z námestia. Chceli sme ešte pri káve uchovať všetko to videné. Na námestí tróni prapodivnoúchvatná architektúra akéhosi nákupného centra ako facka smradľavým vechťom po tom prežitom. Chuť na kávu nás pritiahla do útrob tohto stavebného paškvilu, do rovnako odporných útrob s porovateľne odpornou kávou. Škoda. Je odtiaľ krásny výhľad na celú kláštornú vzácnosť.20 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 19 - 4.7.201521 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 20 - 4.7.201522 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 21 - 4.7.201524 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 30 - 4.7.201525 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 31 - 4.7.201526 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 39 - 4.7.201527 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 38 - 4.7.201528 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 41 - 4.7.201529 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 40 - 4.7.201530 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 32 - 4.7.201531 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 34 - 4.7.201532 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 35 - 4.7.201533 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 36 - 4.7.201534 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 33 - 4.7.201535 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 44 - 4.7.201536 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 28 - 4.7.201537 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 27 - 4.7.201538 Hronský Beňadik, kostol a kláštor 45 - 4.7.2015text, foto © Peter Krivda Soliwarski

Potulky LIV – Zámok Červená Lhota (CZ)

15.11.2017

...koľko bohatstva skrýva zem, v ktorej každý kút je nesmiernou zásobárňou histórie národa. Je úžasné vstúpiť na cestu s vedomím, že krásno, ktoré tu objavíš po prvých krokoch, je viac »

Potulky LIII – Prhovo (HR), kameň a láska

05.11.2017

Keď nás prvý raz viezol náš priateľ Ante na Prhovo aby nám ukázal domček v ktorom som mal vtedy nejakú dobu pracovať, ktorý sa mal na nejaký čas premeniť čiastočne na ateliér, bolo to viac »

Potulky LII – Belanská dolina – Turiec

22.10.2017

...aj na Turiec sme sa museli ísť rozlúčiť s letom, aj tam sme museli pohladiť stromy, len tak pred sebou posúvať kôpky zlata a tak trošku so smútkom zanechávať za sebou rozosiatu úchvatnú viac »

Uber

Hackeri ukradli Uberu dáta miliónov ľudí, firma im platila za mlčanie

22.11.2017 00:39

Od októbra 2016 taxislužba Uber tajila, že jej hackeri ukradli dáta 50 miliónov klientov a 7 miliónov vodičov. Hackerom platila za mlčanie.

trump

USA uvalili nové sankcie na KĽDR, aj na čínske subjekty

21.11.2017 21:40

USA uvalili sankcie na štyri čínske obchodné spoločnosti a jedného Číňana, ktorí s KĽDR vykonávali obchodmi vo výške stoviek miliónov dolárov.

Zimbabwe, Harare

Africký dinosaurus neumrie v úrade

21.11.2017 19:34

Autoritársky prezident Zimbabwe, 93-ročný Robert Mugabe, sa týždeň po tom, čo ho armáda držala v domácom väzení, rozhodol odstúpiť.

Rusko

Úteku Ruska má zabrániť náramok

21.11.2017 19:20

Za údajnú objednávku vraždy Sylvie Volzovej bude Pavol Rusko ďalej stíhaný na slobode. Ďalší pohyb Ruska sleduje elektronický náramok.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 65
Celková čítanosť: 116725x
Priemerná čítanosť článkov: 1796x

Autor blogu

Kategórie